pb.pl
0,7400 zł
0,00% 0,0000 zł
Milkpol SA (MLP)

Wyniki finansowe - MILKPOL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 197 7 459 7 473 5 628
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -237 107 -64 -101
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -231 79 -79 -123
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -200 47 -79 -123
Amortyzacja (tys. zł) 135 138 133 135
EBITDA (tys. zł) -102 245 69 34
Aktywa (tys. zł) 7 436 7 427 7 310 7 143
Kapitał własny (tys. zł)* 3 148 3 195 3 116 2 993
Liczba akcji (tys. szt.) 11 853,500 11 853,500 11 853,500 11 853,500
Zysk na akcję (zł) -0,017 0,004 -0,007 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,266 0,270 0,263 0,253
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej