pb.pl
23,6000 zł
-0,84% -0,2000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 428 053 200 233 199 838 208 487
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 276 24 349 19 841 20 310
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 628 27 277 20 656 30 844
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 950 20 436 14 776 21 232
Amortyzacja (tys. zł) 5 544 5 887 5 745 5 338
EBITDA (tys. zł) 20 820 30 236 25 586 25 648
Aktywa (tys. zł) 880 189 841 217 840 215 814 336
Kapitał własny (tys. zł)* 550 236 519 536 534 310 555 542
Liczba akcji (tys. szt.) 51 138,096 51 138,096 51 138,096 51 138,096
Zysk na akcję (zł) 0,214 0,400 0,289 0,415
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,760 10,159 10,448 10,864
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej