pb.pl
22,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mennica Polska SA (MNC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MENNICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 208 487 172 402 154 914 179 763
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 310 4 331 5 689 7 051
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 30 844 -3 434 10 967 2 304
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 21 232 -4 104 6 547 408
Amortyzacja (tys. zł) 5 338 6 247 6 024 3 533
EBITDA (tys. zł) 25 648 10 578 11 713 10 584
Aktywa (tys. zł) 814 336 925 468 917 961 981 670
Kapitał własny (tys. zł)* 555 542 551 438 506 847 507 257
Liczba akcji (tys. szt.) 51 138,096 51 138,096 51 138,096 51 138,096
Zysk na akcję (zł) 0,415 -0,080 0,128 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,864 10,783 9,911 9,919
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej