pb.pl
0,3400 zł
6,25% 0,0200 zł
Mineral Midrange SA (MND)

Wyniki finansowe - MINERAL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 364 1 570 2 773 2 228
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 573 36 32 228
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 576 42 21 243
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 535 9 21 261
Amortyzacja (tys. zł) 36 35 34 33
EBITDA (tys. zł) 609 71 66 261
Aktywa (tys. zł) 7 761 3 366 3 277 3 415
Kapitał własny (tys. zł)* 646 1 192 676 937
Liczba akcji (tys. szt.) 4 408,709 4 408,709 4 408,709 4 408,709
Zysk na akcję (zł) 0,121 0,002 0,005 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,146 0,270 0,153 0,212
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej