pb.pl
0,7300 zł
0,00% 0,0000 zł
MOJ SA (MOJ)

Wyniki finansowe - MOJ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 022 12 331 13 437 12 248
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 71 1 250 1 145 1 932
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -66 641 1 126 2 055
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -24 325 876 1 555
Amortyzacja (tys. zł) 447 485 513 505
EBITDA (tys. zł) 518 1 735 1 658 2 437
Aktywa (tys. zł) 66 339 64 664 66 522 68 059
Kapitał własny (tys. zł)* 38 372 38 697 39 573 41 128
Liczba akcji (tys. szt.) 9 827,114 9 827,114 9 827,114 9 827,114
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,033 0,089 0,158
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,905 3,938 4,027 4,185
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej