pb.pl
2,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
MPL Verbum SA (VER)

Wyniki finansowe - MPLVERBUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 324 3 590 8 012 4 819
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 183 117 340 105
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 181 110 346 85
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 144 86 275 67
Amortyzacja (tys. zł) 80 83 86 82
EBITDA (tys. zł) 263 200 426 187
Aktywa (tys. zł) 7 348 8 330 10 880 12 903
Kapitał własny (tys. zł)* 4 446 4 432 4 709 4 776
Liczba akcji (tys. szt.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,072 0,043 0,137 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,223 2,216 2,355 2,388
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10