pb.pl
1,1200 zł
-1,75% -0,0200 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 340 744 322 664 337 224 182 290
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 605 11 471 16 255 11 855
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 086 8 589 11 010 8 754
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 052 6 576 8 191 6 546
Amortyzacja (tys. zł) 2 787 2 914 2 922 2 890
EBITDA (tys. zł) 17 392 14 385 19 177 14 745
Aktywa (tys. zł) 1 145 884 1 162 476 1 079 558 1 064 764
Kapitał własny (tys. zł)* 311 199 317 775 325 966 332 512
Liczba akcji (tys. szt.) 82 492,500 82 492,500 82 492,500 82 492,500
Zysk na akcję (zł) 0,085 0,080 0,099 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,772 3,852 3,951 4,031
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej