pb.pl
1,2700 zł
-3,05% -0,0400 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182 290 222 174 230 547 314 093
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 855 8 677 12 033 19 653
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 754 4 493 8 047 15 701
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 546 3 219 7 391 10 968
Amortyzacja (tys. zł) 2 890 2 557 3 326 2 909
EBITDA (tys. zł) 14 745 11 234 15 359 22 562
Aktywa (tys. zł) 1 064 764 1 160 178 1 152 731 1 146 431
Kapitał własny (tys. zł)* 332 512 335 731 353 114 405 250
Liczba akcji (tys. szt.) 82 492,500 82 492,500 91 744,200 91 744,200
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,039 0,081 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,031 4,070 3,849 4,417
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej