pb.pl
0,8800 zł
-1,79% -0,0160 zł
Mirbud SA (MRB)

Wyniki finansowe - MIRBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 322 664 337 224 182 290 222 174
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 471 16 255 11 855 8 677
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 589 11 010 8 754 4 493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 576 8 191 6 546 3 219
Amortyzacja (tys. zł) 2 914 2 922 2 890 2 557
EBITDA (tys. zł) 14 385 19 177 14 745 11 234
Aktywa (tys. zł) 1 162 476 1 079 558 1 064 764 1 160 178
Kapitał własny (tys. zł)* 317 775 325 966 332 512 335 731
Liczba akcji (tys. szt.) 82 492,500 82 492,500 82 492,500 82 492,500
Zysk na akcję (zł) 0,080 0,099 0,079 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,852 3,951 4,031 4,070
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej