pb.pl
2,8100 zł
0,18% 0,0050 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - POLIMEXMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 462 082 387 380 439 138 352 897
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 793 496 42 213 -11 511
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -15 794 -7 825 40 489 -18 038
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -19 879 11 144 25 955 -17 941
Amortyzacja (tys. zł) 6 682 6 663 6 693 8 417
EBITDA (tys. zł) -4 111 7 159 48 906 -3 094
Aktywa (tys. zł) 2 213 472 2 031 225 1 870 863 1 745 269
Kapitał własny (tys. zł)* 642 979 651 885 677 319 659 886
Liczba akcji (tys. szt.) 236 618,802 236 618,802 236 618,802 236 618,802
Zysk na akcję (zł) -0,084 0,047 0,110 -0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,717 2,755 2,862 2,789
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej