pb.pl
2,1950 zł
-0,23% -0,0050 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - POLIMEXMS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 387 380 439 138 352 897 397 395
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 496 42 213 -11 511 7 575
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 825 40 489 -18 038 526
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 144 25 955 -17 941 5 810
Amortyzacja (tys. zł) 6 663 6 693 8 417 8 567
EBITDA (tys. zł) 7 159 48 906 -3 094 16 142
Aktywa (tys. zł) 2 031 225 1 870 863 1 745 269 1 738 617
Kapitał własny (tys. zł)* 651 885 677 319 659 886 665 556
Liczba akcji (tys. szt.) 236 618,802 236 618,802 236 618,802 236 618,802
Zysk na akcję (zł) 0,047 0,110 -0,076 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,755 2,862 2,789 2,813
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej