pb.pl
3,1500 zł
-0,94% -0,0300 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MOSTALWAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 194 094 224 228 264 848 330 162
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 890 -17 317 -472 -7 727
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 264 -27 879 1 173 -6 777
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 667 -24 162 -4 604 -14 572
Amortyzacja (tys. zł) 2 804 2 773 2 753 2 688
EBITDA (tys. zł) 3 694 -14 544 2 281 -5 039
Aktywa (tys. zł) 935 450 1 016 306 1 024 870 1 047 261
Kapitał własny (tys. zł)* 123 215 101 328 96 775 80 826
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,083 -1,208 -0,230 -0,729
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,161 5,066 4,839 4,041
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej