pb.pl
2,1600 zł
0,00% 0,0000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MWTRADE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 678 1 809 1 809 1 575
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 969 -1 308 -236 -452
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 968 -1 255 -139 -335
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 796 -3 696 33 -353
Amortyzacja (tys. zł) 36 30 34 32
EBITDA (tys. zł) 1 005 -1 278 -202 -420
Aktywa (tys. zł) 252 089 166 515 138 868 134 702
Kapitał własny (tys. zł)* 86 332 82 636 82 669 82 315
Liczba akcji (tys. szt.) 8 384,440 8 384,440 8 384,440 8 384,440
Zysk na akcję (zł) 0,095 -0,441 0,004 -0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,297 9,856 9,860 9,818
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej