pb.pl
3,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MWTRADE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 266 5 150 4 775 4 678
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 167 805 949 969
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 186 824 953 968
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 992 -1 406 800 796
Amortyzacja (tys. zł) 34 32 34 36
EBITDA (tys. zł) 1 201 837 983 1 005
Aktywa (tys. zł) 348 211 289 514 268 481 252 089
Kapitał własny (tys. zł)* 86 142 84 736 85 536 86 332
Liczba akcji (tys. szt.) 8 384,440 8 384,440 8 384,440 8 384,440
Zysk na akcję (zł) 0,118 -0,168 0,095 0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,274 10,106 10,202 10,297
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej