pb.pl
0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 714 1 337 1 389 2 005
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -120 -697 -147 -350
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 156 -670 -57 -5 321
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 182 -551 -3 -4 426
Amortyzacja (tys. zł) 325 269 276 321
EBITDA (tys. zł) 205 -428 129 -29
Aktywa (tys. zł) 33 802 32 693 32 786 28 645
Kapitał własny (tys. zł)* 25 582 24 304 24 055 19 500
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) 0,013 -0,040 0,000 -0,318
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,838 1,746 1,728 1,401
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej