pb.pl
0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 337 1 389 2 005 1 493
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -697 -147 -350 18
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -670 -57 -5 321 -19
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -551 -3 -4 426 6
Amortyzacja (tys. zł) 269 276 321 144
EBITDA (tys. zł) -428 129 -29 162
Aktywa (tys. zł) 32 693 32 786 28 645 27 930
Kapitał własny (tys. zł)* 24 304 24 055 19 500 19 506
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) -0,040 0,000 -0,318 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,746 1,728 1,401 1,401
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej