pb.pl
2,8000 zł
-3,45% -0,1000 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 4 47 68
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -774 -819 -872 -491
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -781 -823 -879 -494
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -760 -823 -831 -542
Amortyzacja (tys. zł) 28 11 18 13
EBITDA (tys. zł) -746 -808 -854 -478
Aktywa (tys. zł) 22 605 23 042 21 421 22 228
Kapitał własny (tys. zł)* 12 794 11 975 11 136 10 606
Liczba akcji (tys. szt.) 12 970,020 12 970,020 12 970,020 12 970,020
Zysk na akcję (zł) -0,059 -0,063 -0,064 -0,042
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,986 0,923 0,859 0,818
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej