pb.pl
3,3800 zł
12,67% 0,3800 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 68 -9 212
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -872 -491 -223 -129
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -879 -494 -227 -133
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -831 -542 -148 -133
Amortyzacja (tys. zł) 18 13 13 13
EBITDA (tys. zł) -854 -478 -210 -116
Aktywa (tys. zł) 21 421 22 228 27 035 27 076
Kapitał własny (tys. zł)* 11 136 10 606 14 220 14 087
Liczba akcji (tys. szt.) 12 970,020 12 970,020 12 970,020 13 956,570
Zysk na akcję (zł) -0,064 -0,042 -0,011 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,859 0,818 1,096 1,009
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej