4,7100 zł
0,00% 0,0000 zł
NTT System SA (NTT)

Wyniki finansowe - NTTSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 289 164 235 588 225 619 281 537
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 516 6 227 4 346 5 954
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 772 5 502 5 144 4 849
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 466 4 341 4 066 4 081
Amortyzacja (tys.) 154 183 181 185
EBITDA (tys.) 3 670 6 410 4 527 6 139
Aktywa (tys.) 273 358 311 965 322 363 301 813
Kapitał własny (tys.)* 144 081 148 422 152 488 154 535
Liczba akcji (tys. szt.) 13 850,000 13 850,000 13 850,000 13 850,000
Zysk na akcję (zł) 0,106 0,313 0,294 0,295
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,403 10,716 11,010 11,158
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej