pb.pl
4,6400 zł
2,20% 0,1000 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Informacje o spółce - ODLEWNIE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka produkuje odlewy głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (produkcja tzw. komponentów odlewniczych). Działalność produkcyjna prowadzona jest w Starachowicach. Spółka prowadzi również działalność handlową (kupno i sprzedaż odlewów obcych) oraz działalność usługową w odlewniach niemieckich.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Wyzwolenia 70
Kod: 27-200
Miejscowość: Starachowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 41 2758600
Fax: +48 41 2758680
Internet: www.odlewniepolskie.pl
Email: zarzad@odlewniepolskie.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Odlewnie Polskie SA
Prezes: Ronduda Zbigniew
Sektor: hutnictwo żelaza i stali
EKD: odlewnictwo żeliwa
Liczba akcji: 20 664 121
Zatrudnienie:
  • 597 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6640005475
KRS: 0000024126
EKD: 24,51
Ticker GPW: ODL
ISIN: PLODLPL00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

PGO

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 95 881 521,44 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 20 664 121 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 946 567
Liczba głosów na WZA: 20 664 121 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,49%
Kapitał akcyjny: 30 996 181,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 926 567
Cena nominalna akcji: 1,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,51%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OP Invest sp. z o.o. ZWZ 5 765 246 (27,90%) 5 745 246 (27,80%) 2017-05-04 -
Żyła Adam 2 465 000 (11,93%) 2 465 000 (11,93%) 2015-12-28 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 065 743 (9,99%) 2 065 743 (9,99%) 2018-12-31 SWG, ATM, ROB_C, DCR, ATD, BRG, BSC, ELB, LEN, LBT, NVA, RWL, SEK, SKH, TSG, OTM, PUE, ZUE, QMK, ERB, UNI, FRO, ABE,
Wąsiel Marcin WZA 1 500 000 (7,26%) 1 500 000 (7,26%) 2016-04-27 -
Walczyk Leszek NWZ 1 140 578 (5,52%) 1 140 578 (5,80%) 2019-09-30 -
Odlewnie Polskie SA 1 010 000 (4,89%) 1 010 000 (4,89%) 2019-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie Exbud-Odlewnia Żeliwa sp. z o.o. w SA 1995-12-19 615 400
3,00 615 400
1 846 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1996-01-24
1998-11-20
seria B - Exbud SA 1996-03-05 1 020 000
3 060 000,00
3,00 3,00 1 635 400
4 906 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1996-05-24
1998-03-12
zmiana firmy z Exbud Odlewnie-Żeliwa SA na Odlewnie Polskie SA 1996-05-07

KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Exbud SA odsprzedano zarządowI 1996-12-10 864 600
2 593 800,00
3,00 3,00 2 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1997-01-24
1998-03-12
seria D - subskrypcja publiczna 1997-08-20 1 430 665
8 297 857,00
3,00 5,80 3 930 665
11 791 995,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1998-01-14
1998-03-12
seria E - Exbud SA zawiadomienie 2001-01-15 4 333 000
12 999 000,00
3,00 3,00 8 263 665
24 790 996,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-06-29
2001-10-31
połączenie z Centrum Obrotu Towarowego sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2001-10-04
0,00 0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2004-08-05 4 450 224
16 910 851,20
3,00 3,80 12 713 889
38 141 667,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-26
2004-12-30
2005-01-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2009-08-11 -198 650
0,00
3,00 0,00 12 515 239
37 545 717,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-29
seria G - subskrypcja prywatna układ z wierzycielami 2010-05-04 8 148 882
0,00
3,00 0,00 20 664 121
61 992 363,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-25
2011-05-16
renominacja akcji 2016-04-27 0
0,00
1,50 0,00 20 664 121
30 996 181,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2019-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2018-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2001-10-31 Asymilacja akcji seria E
1998-11-20 Asymilacja akcji seria A

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ronduda Zbigniew Prezes Zarządu 2016-04-01 -
Walczyk Leszek Wiceprezes Zarządu 2016-04-01 -
Pisarski Ryszard Wiceprezes Zarządu 2016-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kwiecień Kazimierz Przewodniczący RN 2016-04-28 -
Wrona, Roman Paweł Wiceprzewodniczący RN 2016-04-28 BARLINEK - Wiceprezes Zarządu
Stawowy, Adam Stefan Sekretarz RN 2016-04-28 -
Majkowska Ewa Członek RN 2016-04-28 -
Łączyńska-Suchodolska Joanna Członek RN 2016-04-28 -
Jaroszek Jacek Członek RN 2019-09-30 -