pb.pl
21,0000 zł
5,00% 1,0000 zł
Analizy Online SA (AOL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ANALIZY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 910 2 188 2 038 1 956
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 103 161 168 139
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 112 165 160 135
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 68 71 91
Amortyzacja (tys. zł) 12 102 107 96
EBITDA (tys. zł) 115 263 275 235
Aktywa (tys. zł) 4 901 5 108 5 079 5 038
Kapitał własny (tys. zł)* 4 260 4 403 4 388 4 479
Liczba akcji (tys. szt.) 1 197,832 1 197,832 1 197,832 1 197,832
Zysk na akcję (zł) 0,010 0,057 0,059 0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,557 3,676 3,663 3,739
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej