pb.pl
52,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
PCC Rokita S.A. (PCR)

Wyniki finansowe - PCCROKITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 388 912 384 116 350 325 389 206
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 79 194 60 510 21 080 58 288
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 66 217 51 757 13 470 49 210
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 65 513 37 735 4 049 37 557
Amortyzacja (tys. zł) 22 444 24 304 24 219 24 700
EBITDA (tys. zł) 101 638 84 814 45 299 82 988
Aktywa (tys. zł) 1 786 657 1 878 843 1 928 614 1 914 571
Kapitał własny (tys. zł)* 807 957 845 935 685 222 722 983
Liczba akcji (tys. szt.) 19 853,300 19 853,300 19 853,300 19 853,300
Zysk na akcję (zł) 3,300 1,901 0,204 1,892
Wartość księgowa na akcję (zł) 40,696 42,609 34,514 36,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej