pb.pl
117,15 zł
-2,78% -3,35 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 374 967 1 392 566 1 414 047 1 459 134
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 641 974 659 104 658 913 703 574
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 699 210 1 745 047 1 766 475 1 990 350
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 503 821 693 413 701 992 1 253 805
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 349 709 535 069 536 220 1 054 131
Amortyzacja (tys. zł) 84 342 85 225 84 070 93 701
Aktywa (tys. zł) 169 160 833 170 530 103 171 462 857 185 465 570
Kapitał własny (tys. zł)* 23 382 733 21 693 800 22 252 920 23 267 814
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 89,087 82,652 84,783 88,649
Zysk na akcję (zł) 1,332 2,039 2,043 4,016
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej