pb.pl
104,00 zł
1,51% 1,55 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 392 566 1 414 047 1 459 134 1 478 564
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 659 104 658 913 703 574 675 428
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 745 047 1 766 475 1 990 350 1 838 195
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 693 413 701 992 1 253 805 563 389
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 535 069 536 220 1 054 131 392 325
Amortyzacja (tys. zł) 85 225 84 070 93 701 87 780
Aktywa (tys. zł) 170 530 103 171 462 857 185 465 570 182 744 122
Kapitał własny (tys. zł)* 21 693 800 22 252 920 23 267 814 23 009 790
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 82,652 84,783 88,649 87,666
Zysk na akcję (zł) 2,039 2,043 4,016 1,495
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej