pb.pl
110,20 zł
-0,09% -0,10 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 414 047 1 459 134 1 478 564 1 515 910
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 658 913 703 574 675 428 707 067
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 766 475 1 990 350 1 838 195 1 916 879
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 701 992 1 253 805 563 389 713 939
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 536 220 1 054 131 392 325 539 815
Amortyzacja (tys. zł) 84 070 93 701 87 780 89 893
Aktywa (tys. zł) 171 462 857 185 465 570 182 744 122 183 503 499
Kapitał własny (tys. zł)* 22 252 920 23 267 814 23 009 790 21 440 445
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 84,783 88,649 87,666 81,687
Zysk na akcję (zł) 2,043 4,016 1,495 2,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej