pb.pl
111,5500 zł
0,72% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 478 564 1 515 910 1 544 067 1 583 797
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 675 428 707 067 714 682 746 940
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 838 195 1 916 879 1 919 148 2 019 328
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 563 389 713 939 793 250 976 766
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 392 325 539 815 605 793 749 227
Amortyzacja (tys. zł) 87 780 89 893 92 672 101 076
Aktywa (tys. zł) 182 744 122 183 503 499 183 298 465 191 089 805
Kapitał własny (tys. zł)* 23 009 790 21 440 445 21 988 784 22 796 726
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 87,666 81,687 83,776 86,855
Zysk na akcję (zł) 1,495 2,057 2,308 2,855
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej