pb.pl
7,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 967 3 149 3 228 3 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -94 212 -978 -325
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -83 81 -1 072 -440
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -135 -3 -959 -494
Amortyzacja (tys. zł) 81 75 76 142
EBITDA (tys. zł) -13 287 -902 -183
Aktywa (tys. zł) 9 196 10 556 6 803 14 476
Kapitał własny (tys. zł)* 4 032 4 032 1 935 1 441
Liczba akcji (tys. szt.) 8 795,052 8 795,052 8 795,052 8 795,052
Zysk na akcję (zł) -0,015 0,000 -0,109 -0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,458 0,458 0,220 0,164
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej