pb.pl
5,3200 zł
0,38% 0,0200 zł
Pharmena SA (PHR)

Wyniki finansowe - PHARMENA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 228 3 214 2 113 3 377
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -982 -325 -6 349 -1 226
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 031 -440 -6 518 -1 172
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 057 -494 -5 440 -1 139
Amortyzacja (tys. zł) 76 142 160 170
EBITDA (tys. zł) -906 -183 -6 189 -1 056
Aktywa (tys. zł) 6 803 14 476 15 871 13 686
Kapitał własny (tys. zł)* 1 935 1 441 8 616 7 356
Liczba akcji (tys. szt.) 8 795,052 8 795,052 10 984,758 10 984,758
Zysk na akcję (zł) -0,120 -0,056 -0,495 -0,104
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,220 0,164 0,784 0,670
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej