209,0000 zł
0,48% 1,0000 zł
DataWalk SA (DAT)

Wyniki finansowe - DATAWALK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 783 3 465 10 623 5 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -122 -5 383 3 994 -3 215
Zysk (strata) brutto (tys.) -261 -5 006 3 662 -2 907
Zysk (strata) netto (tys.)* -186 -5 006 3 662 -2 907
Amortyzacja (tys.) 331 358 374 376
EBITDA (tys.) 209 -5 025 4 368 -2 839
Aktywa (tys.) 91 241 84 259 89 385 87 727
Kapitał własny (tys.)* 79 793 74 775 78 512 75 730
Liczba akcji (tys. szt.) 4 886,048 4 886,048 4 886,048 4 886,048
Zysk na akcję (zł) -0,038 -1,025 0,749 -0,595
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,331 15,304 16,069 15,499
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej