pb.pl
186,0000 zł
0,27% 0,5000 zł
DataWalk SA (DAT)

Wyniki finansowe - DATAWALK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 637 1 261 3 855 3 823
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -612 -3 680 -842 -1 583
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -633 -3 450 -876 -1 689
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -647 -3 454 -971 -1 712
Amortyzacja (tys. zł) 237 315 310 312
EBITDA (tys. zł) -375 -3 365 -532 -1 271
Aktywa (tys. zł) 23 858 20 536 20 407 22 370
Kapitał własny (tys. zł)* 20 966 17 656 16 627 14 833
Liczba akcji (tys. szt.) 4 465,048 4 465,048 4 465,048 4 465,048
Zysk na akcję (zł) -0,145 -0,774 -0,217 -0,383
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,696 3,954 3,724 3,322
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej