pb.pl
26,8000 zł
0,37% 0,1000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 887 950 714 665 589 564 643 398
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 49 613 54 265 21 833 47 146
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 37 573 43 822 10 731 36 268
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 647 36 990 8 640 28 929
Amortyzacja (tys. zł) 23 723 25 544 25 454 25 128
EBITDA (tys. zł) 73 336 79 809 47 287 72 274
Aktywa (tys. zł) 3 054 282 2 748 426 2 616 484 2 510 527
Kapitał własny (tys. zł)* 1 184 838 1 221 365 1 230 297 1 259 489
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) 0,366 0,814 0,190 0,637
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,073 26,877 27,073 27,715
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej