pb.pl
25,7000 zł
1,58% 0,4000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 987 006 887 950 714 665 589 564
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 41 181 49 613 54 265 21 833
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 30 904 37 573 43 822 10 731
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 016 16 647 36 990 8 640
Amortyzacja (tys. zł) 23 706 23 723 25 544 25 454
EBITDA (tys. zł) 64 887 73 336 79 809 47 287
Aktywa (tys. zł) 3 330 973 3 054 282 2 748 426 2 616 484
Kapitał własny (tys. zł)* 1 168 387 1 184 838 1 221 365 1 230 297
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) 0,528 0,366 0,814 0,190
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,711 26,073 26,877 27,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej