pb.pl
25,8000 zł
3,20% 0,8000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Wyniki finansowe - PEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 714 665 589 564 643 398 648 950
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 54 265 21 833 47 146 37 199
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 43 822 10 731 36 268 46 058
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 990 8 640 28 929 34 452
Amortyzacja (tys. zł) 25 544 25 454 25 128 25 327
EBITDA (tys. zł) 79 809 47 287 72 274 62 526
Aktywa (tys. zł) 2 748 426 2 616 484 2 510 527 2 479 761
Kapitał własny (tys. zł)* 1 221 365 1 230 297 1 259 489 1 294 316
Liczba akcji (tys. szt.) 45 443,547 45 443,547 45 443,547 45 443,547
Zysk na akcję (zł) 0,814 0,190 0,637 0,758
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,877 27,073 27,715 28,482
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej