pb.pl
3,4400 zł
2,38% 0,0800 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe - POLWAX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 015 98 617 80 959 40 342
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 057 11 969 5 638 -2 887
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 102 11 428 5 539 -3 029
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 477 9 252 4 463 -2 476
Amortyzacja (tys. zł) 1 233 1 232 1 210 1 216
EBITDA (tys. zł) 4 290 13 201 6 848 -1 671
Aktywa (tys. zł) 181 987 231 567 198 614 204 159
Kapitał własny (tys. zł)* 108 186 117 437 121 901 119 424
Liczba akcji (tys. szt.) 10 300,000 10 300,000 10 300,000 10 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,240 0,898 0,433 -0,240
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,503 11,402 11,835 11,595
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej