pb.pl
16,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 258 46 689 42 175 55 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 327 512 1 067 704
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 303 1 488 1 207 1 715
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 956 1 420 990 1 573
Amortyzacja (tys. zł) 522 539 1 526 1 159
EBITDA (tys. zł) 1 849 1 051 2 593 1 863
Aktywa (tys. zł) 156 286 149 778 180 614 190 243
Kapitał własny (tys. zł)* 81 701 83 940 84 932 86 440
Liczba akcji (tys. szt.) 2 935,000 2 935,000 2 935,000 2 935,000
Zysk na akcję (zł) 0,666 0,484 0,337 0,536
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,837 28,600 28,938 29,451
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej