pb.pl
16,6500 zł
0,00% 0,0000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 689 42 175 55 869 125 182
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 512 1 067 704 1 874
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 488 1 207 1 715 1 901
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 420 990 1 573 1 547
Amortyzacja (tys. zł) 539 1 526 1 159 1 417
EBITDA (tys. zł) 1 051 2 593 1 863 3 291
Aktywa (tys. zł) 149 778 180 614 190 243 229 330
Kapitał własny (tys. zł)* 83 940 84 932 86 440 88 050
Liczba akcji (tys. szt.) 2 935,000 2 935,000 2 935,000 2 935,000
Zysk na akcję (zł) 0,484 0,337 0,536 0,527
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,600 28,938 29,451 30,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej