pb.pl
15,0000 zł
-2,60% -0,4000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 220 56 258 46 689 42 175
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 208 1 327 512 1 067
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -694 2 303 1 488 1 207
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -504 1 956 1 420 990
Amortyzacja (tys. zł) 506 522 539 1 526
EBITDA (tys. zł) 714 1 849 1 051 2 593
Aktywa (tys. zł) 124 749 156 286 149 778 180 614
Kapitał własny (tys. zł)* 79 743 81 701 83 940 84 932
Liczba akcji (tys. szt.) 3 895,000 2 935,000 2 935,000 2 935,000
Zysk na akcję (zł) -0,129 0,666 0,484 0,337
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,473 27,837 28,600 28,938
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej