pb.pl
0,6050 zł
21,00% 0,1050 zł
Prima Moda SA (PMA)

Wyniki finansowe - PRIMAMODA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 599 4 647 7 000 5 586
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -198 -1 308 1 505 297
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -552 -1 403 1 430 93
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -589 -1 380 1 393 41
Amortyzacja (tys. zł) 202 1 076 1 044 841
EBITDA (tys. zł) 4 -232 2 549 1 138
Aktywa (tys. zł) 29 007 36 064 35 282 34 740
Kapitał własny (tys. zł)* 11 113 9 733 11 126 11 167
Liczba akcji (tys. szt.) 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000
Zysk na akcję (zł) -0,184 -0,431 0,435 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,473 3,042 3,477 3,490
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej