pb.pl
0,0575 zł
-3,36% -0,0020 zł
Partner-Nieruchomoś›ci SA (PRN_)

Wyniki finansowe - PARTNER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 23 28 28
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 -11 2 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -9 -13 0 -2
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -9 -13 0 -2
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -8 -11 2 0
Aktywa (tys. zł) 3 718 3 727 3 739 3 719
Kapitał własny (tys. zł)* 3 122 3 108 3 108 3 107
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,052 0,052 0,052 0,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej