pb.pl
0,1000 zł
-16,67% -0,0200 zł
REGNON SA (REG)

Wyniki finansowe - REGNON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 6 0 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -191 -632 15 620 -153
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 339 -1 754 42 067 -152
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -844 -1 237 42 338 -152
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 1
EBITDA (tys. zł) -190 -631 15 621 -152
Aktywa (tys. zł) 24 850 24 842 803 634
Kapitał własny (tys. zł)* -40 398 -41 635 703 551
Liczba akcji (tys. szt.) 4 772,040 4 772,040 4 772,040 4 772,040
Zysk na akcję (zł) -0,177 -0,259 8,872 -0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) -8,466 -8,725 0,147 0,115
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej