pb.pl
0,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
REGNON SA (REG)

Wyniki finansowe - REGNON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 0 1 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -632 15 620 -153 -130
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 754 42 067 -152 -130
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 237 42 338 -152 -130
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 1
EBITDA (tys. zł) -631 15 621 -152 -129
Aktywa (tys. zł) 24 842 803 634 491
Kapitał własny (tys. zł)* -41 635 703 551 421
Liczba akcji (tys. szt.) 4 772,040 4 772,040 4 772,040 4 772,040
Zysk na akcję (zł) -0,259 8,872 -0,032 -0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) -8,725 0,147 0,115 0,088
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej