pb.pl
24,9000 zł
2,89% 0,7000 zł
PLATIGE IMAGE SA (PLI)

Wyniki finansowe - PLATIGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 390 24 058 19 382 21 364
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 143 -496 899 2 938
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 831 -910 605 2 737
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 814 -1 368 574 2 094
Amortyzacja (tys. zł) 912 899 872 840
EBITDA (tys. zł) 2 055 403 1 771 3 778
Aktywa (tys. zł) 57 620 46 527 49 607 50 412
Kapitał własny (tys. zł)* 12 619 12 178 13 011 15 350
Liczba akcji (tys. szt.) 3 145,000 3 145,000 3 145,000 3 145,000
Zysk na akcję (zł) 0,259 -0,435 0,183 0,666
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,012 3,872 4,137 4,881
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej