pb.pl
1,4100 zł
-0,70% -0,0100 zł
Patentus SA (PAT)

Wyniki finansowe - PATENTUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 42 055 12 521 20 891 80 183
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 885 1 090 3 302 11 567
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 969 694 3 009 11 205
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 799 631 2 845 8 768
Amortyzacja (tys. zł) 2 087 2 149 2 054 2 141
EBITDA (tys. zł) 6 972 3 239 5 356 13 708
Aktywa (tys. zł) 179 520 147 777 172 699 211 778
Kapitał własny (tys. zł)* 94 036 94 630 97 452 106 243
Liczba akcji (tys. szt.) 29 500,000 29 500,000 29 500,000 29 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,129 0,021 0,096 0,297
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,188 3,208 3,303 3,601
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej