pb.pl
3,2200 zł
0,63% 0,0200 zł
IFIRMA SA (IFI)

Wyniki finansowe - IFIRMA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 401 4 563 5 162 5 208
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 404 484 732 566
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 417 514 757 589
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 346 413 604 459
Amortyzacja (tys. zł) 107 119 120 120
EBITDA (tys. zł) 511 603 852 686
Aktywa (tys. zł) 10 507 10 957 11 497 11 776
Kapitał własny (tys. zł)* 7 741 8 026 8 439 8 642
Liczba akcji (tys. szt.) 6 400,000 6 400,000 6 400,000 6 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,065 0,094 0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,210 1,254 1,319 1,350
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej