pb.pl
0,1700 zł
-10,05% -0,0190 zł
Ruch Chorzów SA (RCW)

Wyniki finansowe - RUCHCHORZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 318 913 1 862 2 907
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -867 -1 410 635 1 104
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -951 -1 420 637 1 065
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -951 -1 420 637 1 065
Amortyzacja (tys. zł) 59 59 13 13
EBITDA (tys. zł) -808 -1 351 648 1 117
Aktywa (tys. zł) 16 162 15 499 16 880 17 714
Kapitał własny (tys. zł)* -11 788 -13 801 -12 948 -12 100
Liczba akcji (tys. szt.) 54 730,789 54 730,789 54 730,789 54 730,789
Zysk na akcję (zł) -0,017 -0,026 0,012 0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,215 -0,252 -0,237 -0,221
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej