pb.pl
5,7500 zł
0,88% 0,0500 zł
Relpol SA (RLP)

Wyniki finansowe - RELPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 759 34 176 33 543 33 471
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 407 3 177 2 207 2 302
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 055 3 185 2 019 2 276
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 537 2 397 1 513 1 810
Amortyzacja (tys. zł) 1 526 1 488 1 497 1 596
EBITDA (tys. zł) 4 933 4 665 3 704 3 898
Aktywa (tys. zł) 103 211 106 176 109 719 109 814
Kapitał własny (tys. zł)* 77 822 79 944 81 669 79 442
Liczba akcji (tys. szt.) 9 609,193 9 609,193 9 609,193 9 609,193
Zysk na akcję (zł) 0,264 0,249 0,157 0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,099 8,320 8,499 8,267
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej