pb.pl
11,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RAFAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 700 26 979 34 332 24 403
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -596 573 2 121 1 013
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 415 61 1 913 382
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 321 79 1 597 194
Amortyzacja (tys. zł) 2 227 2 190 2 199 2 184
EBITDA (tys. zł) 1 631 2 763 4 320 3 197
Aktywa (tys. zł) 214 056 213 292 202 208 203 196
Kapitał własny (tys. zł)* 92 638 92 716 94 113 94 307
Liczba akcji (tys. szt.) 4 318,701 4 318,701 4 318,701 4 318,701
Zysk na akcję (zł) -0,306 0,018 0,370 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,450 21,468 21,792 21,837
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej