pb.pl
17,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - RAFAMET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 857 26 647 41 126 25 242
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 207 1 034 2 783 55
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 692 412 2 219 -700
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 510 290 2 127 -814
Amortyzacja (tys. zł) 2 187 2 245 2 222 2 262
EBITDA (tys. zł) 980 3 279 5 005 2 317
Aktywa (tys. zł) 207 950 205 299 211 202 220 714
Kapitał własny (tys. zł)* 92 800 93 090 94 957 94 143
Liczba akcji (tys. szt.) 4 318,701 4 318,701 4 318,701 4 318,701
Zysk na akcję (zł) -0,350 0,067 0,493 -0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,488 21,555 21,987 21,799
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej