pb.pl
35,10 zł
-0,28% -0,10 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Wyniki finansowe - ROPCZYCE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 74 186 88 967 93 431 92 082
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 115 12 996 13 775 13 381
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 249 11 906 9 163 13 516
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 557 2 499 6 279 10 584
Amortyzacja (tys. zł) 3 371 3 388 3 386 3 450
EBITDA (tys. zł) 10 486 16 384 17 161 16 831
Aktywa (tys. zł) 469 610 446 769 447 296 447 655
Kapitał własny (tys. zł)* 293 611 244 160 242 446 248 142
Liczba akcji (tys. szt.) 7 012,634 7 012,634 6 259,634 6 259,634
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,356 1,003 1,691
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,869 34,817 38,732 39,642
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej