pb.pl
0,6450 zł
19,44% 0,1050 zł
Lukardi SA (LUK)

Informacje o spółce - LUKARDI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w usługach wdrożeniowych, doradczych, hostingowych (utrzymanie infrastruktury informatycznej) oraz budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: Pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A
Kod: 03-464
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2571000
Fax: +48 222571001
Internet: lukardi.com
Email: office@lukardi.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Lukardi SA
Prezes: Luty Krzysztof
Sektor: systemy informatyczne
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 6 660 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk
NIP: 5213683072
KRS: 0000545448
EKD: 62,01
Ticker GPW: LUK
ISIN: PLSAP0000018

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 295 700 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 660 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 432 000
Liczba głosów na WZA: 11 910 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,57%
Kapitał akcyjny: 666 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 614 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,82%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,43%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Aniołowie Konsultingu sp. z o.o. 2 744 000 (41,20%) 5 338 000 (46,18%) 2019-09-12 -
Karnat, Jacek Piotr ZWZ 1 331 128 (19,99%) 2 662 256 (23,03%) 2017-06-30 -
Akquinet Polska sp. z o.o. 1 000 000 (15,02%) 2 000 000 (17,30%) 2018-07-13 -
Luty Krzysztof 356 872 (5,36%) 613 744 (5,31%) 2019-09-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 5 600 000
4 536 000,00
0,10 0,81 6 600 000
660 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-28
seria A - założycielska 2014-11-18 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-03-29
2015-02-25
seria C - subskrypcja prywatna 2015-09-09 60 000
201 000,00
0,10 3,35 6 660 000
666 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-03-29
2015-11-04
seria D - prawo poboru 1:1.75 2016-06-30 11 655 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z SAPpeers.com SA na Lukardi SA 2016-12-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-28
połączenie z Sappeers sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-12-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-28
seria E - prawo poboru 1:3 2017-03-08 19 980 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-03-08 100 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Luty Krzysztof Prezes Zarządu 2016-05-31 -
Karnat, Jacek Piotr Członek Zarządu 2015-12-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lange Robert Członek RN 2016-02-23 -
Ryguła Wojciech Członek RN 2016-02-23 FTIPROFI - Prezes Zarządu
Chudziński Jacek Członek RN 2018-06-29 -
Szadkowski Tomasz Członek RN 2018-06-29 -
Kopczyński Jerzy Członek RN 2019-11-19 -