pb.pl
9,5000 zł
-5,00% -0,5000 zł
Seko SA (SEK)

Wyniki finansowe - SEKO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 651 46 520 40 347 43 569
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 319 2 968 597 1 384
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 226 2 926 600 1 447
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 220 2 356 494 1 168
Amortyzacja (tys. zł) 1 462 1 539 1 555 1 608
EBITDA (tys. zł) 6 781 4 507 2 152 2 992
Aktywa (tys. zł) 139 708 131 250 117 598 125 936
Kapitał własny (tys. zł)* 72 364 74 720 70 825 71 993
Liczba akcji (tys. szt.) 6 650,000 6 650,000 6 650,000 6 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,635 0,354 0,074 0,176
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,882 11,236 10,650 10,826
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej