pb.pl
12,2000 zł
-2,40% -0,3000 zł
Selena FM SA (SEL)

Wyniki finansowe - SELENAFM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 347 011 300 497 271 084 346 073
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 29 310 4 238 10 176 24 467
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 875 5 163 9 098 21 692
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 761 2 922 6 057 14 572
Amortyzacja (tys. zł) 7 085 7 021 9 136 9 722
EBITDA (tys. zł) 36 395 11 259 19 312 34 189
Aktywa (tys. zł) 899 723 795 239 855 585 910 404
Kapitał własny (tys. zł)* 434 623 425 346 432 214 438 459
Liczba akcji (tys. szt.) 22 834,000 22 834,000 22 834,000 22 834,000
Zysk na akcję (zł) 0,559 0,128 0,265 0,638
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,034 18,628 18,929 19,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej