pb.pl
12,6000 zł
-0,79% -0,1000 zł
Selena FM SA (SEL)

Wyniki finansowe - SELENAFM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 332 277 347 011 300 497 271 084
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 010 29 310 4 238 10 176
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 873 17 875 5 163 9 098
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 055 12 761 2 922 6 057
Amortyzacja (tys. zł) 7 008 7 085 7 021 9 136
EBITDA (tys. zł) 25 018 36 395 11 259 19 312
Aktywa (tys. zł) 917 962 899 723 795 239 855 585
Kapitał własny (tys. zł)* 428 177 434 623 425 346 432 214
Liczba akcji (tys. szt.) 22 834,000 22 834,000 22 834,000 22 834,000
Zysk na akcję (zł) 0,659 0,559 0,128 0,265
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,752 19,034 18,628 18,929
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej