pb.pl
0,5380 zł
1,51% 0,0080 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 628 47 127 39 108 42 542
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 341 741 470 -235
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -211 -824 -3 639 -3 328
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -194 -1 444 -2 980 -2 979
Amortyzacja (tys. zł) 2 303 2 299 8 661 9 217
EBITDA (tys. zł) 3 644 3 040 9 131 8 982
Aktywa (tys. zł) 138 065 142 188 322 192 316 869
Kapitał własny (tys. zł)* 3 836 2 175 -824 -3 774
Liczba akcji (tys. szt.) 31 099,512 31 099,512 31 099,512 31 099,512
Zysk na akcję (zł) -0,006 -0,046 -0,096 -0,096
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,123 0,070 -0,026 -0,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej