pb.pl
0,6220 zł
-0,64% -0,0040 zł
Sfinks Polska SA (SFS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SFINKS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 127 39 108 42 542 45 621
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 741 470 -235 -4 094
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -824 -3 639 -3 328 -10 197
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 444 -2 980 -2 979 -8 601
Amortyzacja (tys. zł) 2 299 8 661 9 217 8 800
EBITDA (tys. zł) 3 040 9 131 8 982 4 706
Aktywa (tys. zł) 142 188 322 192 316 869 302 123
Kapitał własny (tys. zł)* 2 175 -824 -3 774 -12 363
Liczba akcji (tys. szt.) 31 099,512 31 099,512 31 099,512 31 099,512
Zysk na akcję (zł) -0,046 -0,096 -0,096 -0,277
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,070 -0,026 -0,121 -0,398
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej