pb.pl
0,6400 zł
0,00% 0,0000 zł
Skyline Investment SA (SKL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - SKYLINE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach typu PE / VC oraz w doradztwie finansowym. Pomaga i doradza firmom - od rozpoczęcia działalności, poprzez rozwój, pozyskanie inwestora, restrukturyzację oraz wyjście z problemów finansowych, w tym wyjście z upadłości. Bierze aktywny udział w zarządzaniu inwestycjami w swoim portfolio.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Puławska 2
Kod: 02-566
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8591780
Fax: +48 22 8591790
Internet: www.skyline.com.pl
Email: info@skyline.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
987 895 10,37%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Skyline Investment SA
Prezes: Srebro Maciej
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Liczba akcji: 23 321 000
Zatrudnienie:
  • 10 (2018r.) - spółka
  • 10 (2018r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 9511774724
KRS: 0000126306
EKD: 70,22
Ticker GPW: SKL
ISIN: PLSKLNW00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 14 925 440 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 23 321 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 728 296
Liczba głosów na WZA: 23 321 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,31%
Kapitał akcyjny: 23 321 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 738 296
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,69%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OPS Invest SA 6 758 667 (28,98%) 6 758 667 (28,98%) 2019-08-02 -
DeForce Investment Ltd. 4 008 000 (17,19%) 4 008 000 (17,19%) 2019-08-02 -
Halaba Sławomir 2 933 333 (12,58%) 2 933 333 (0,01%) 2018-10-08 -
Rey Jerzy 2 426 295 (10,40%) 2 426 295 (10,40%) 2017-04-21 -
Kawecki Bartłomiej 1 500 000 (6,43%) 1 500 000 (6,43%) 2018-06-28 -
Rey Maciej wraz z żoną, ZWZ 1 100 000 (4,72%) 1 110 000 (4,76%) 2018-10-11 -
Skyline Investment SA 2 001 (0,01%) 2 001 (0,01%) 2017-05-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - zaoferowane Nowoczesne Technologie Informatyczne sp. z o.o. aport - urządzeń technicznych, środków transportu,wartości niematerialnych i prawnych 229 540
2 295 400,00
10,00 10,00 239 540
2 395 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08

2008-04-04
seria C 1 000
10 000,00
10,00 10,00 240 540
2 405 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08

2008-04-04
seria A - akcje założycielskie 1997-12-12 10 000
100 000,00
10,00 10,00 10 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
1997-12-18
2008-04-04
seria D - subskrypcja prywatna 2006-09-19 409 460
4 094 600,00
10,00 10,00 650 000
6 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2006-11-02
2008-04-04
seria E - Jerzy Rey 2007-01-24 150 000
1 500 000,00
10,00 10,00 800 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2007-03-01
2008-04-04
split 1:10 2007-07-25 0
0,00
1,00 0,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2007-08-24
seria F- subskrypcja publiczna 2007-07-25 2 000 000
18 000 000,00
1,00 9,00 10 000 000
10 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-02-08
2008-03-21
2008-04-04
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-29 11 800 000
0,00
1,00 0,00 21 800 000
21 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-21
seria H - subskrypcja prywatna 2018-05-09 1 521 000
0,00
1,00 0,00 23 321 000
23 321 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Srebro Maciej Prezes Zarządu 2018-09-18 -
Plewa Jarosław Wiceprezes Zarządu 2018-09-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Witkowski Witold Sekretarz RN 2007-05-30 -
Szczygieł Krzysztof Członek RN 2010-06-22 -
Halaba Sławomir Członek RN 2016-12-02 -
Kwiatkowski Paweł Członek RN 2016-12-02 -
Rey Maciej Członek RN 2016-12-02 -
Zubrzycki Jarosław Członek RN 2017-05-10 -
Karaś Tomasz Członek RN 2017-05-10 -
Niedziela Janusz Członek RN 2019-01-08 -