pb.pl
46,5000 zł
-2,11% -1,0000 zł
Selvita SA (SLV)

Wyniki finansowe - SELVITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 25 072 0 29 726
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 3 484 0 4 482
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 3 640 0 4 361
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 3 172 0 3 412
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 2 825
EBITDA (tys. zł) 0 3 484 0 7 307
Aktywa (tys. zł) 2 989 83 354 90 887 102 602
Kapitał własny (tys. zł)* 2 989 37 910 44 220 44 836
Liczba akcji (tys. szt.) 125,000 125,000 16 096,229 15 971,229
Zysk na akcję (zł) -0,001 25,375 0,000 0,214
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,909 303,277 2,747 2,807
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej