pb.pl
23,5000 zł
-1,76% -0,4200 zł
SELVITA CRO (SLV)

Wyniki finansowe - SELVITA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 902 19 636 20 148 25 072
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 076 3 363 2 600 3 484
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 705 3 492 2 769 3 640
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 460 2 686 2 343 3 172
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 2 628 0
EBITDA (tys. zł) 3 076 3 363 5 228 3 484
Aktywa (tys. zł) 0 72 584 92 352 83 354
Kapitał własny (tys. zł)* 0 46 242 48 495 37 910
Liczba akcji (tys. szt.) 125,000 125,000 125,000 125,000
Zysk na akcję (zł) 19,681 21,485 18,743 25,375
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 369,939 387,959 303,277
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej