pb.pl
15,3800 zł
1,45% 0,2200 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 756 65 953 18 808 16 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 356 10 807 1 230 209
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 141 10 632 1 061 64
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 753 8 427 637 85
Amortyzacja (tys. zł) 977 1 063 1 600 1 314
EBITDA (tys. zł) 2 333 11 870 2 830 1 523
Aktywa (tys. zł) 126 439 156 692 121 687 112 119
Kapitał własny (tys. zł)* 70 431 77 980 70 172 70 258
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,088 0,988 0,075 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,258 9,143 8,227 8,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej