pb.pl
14,9000 zł
-0,53% -0,0800 zł
Synektik SA (SNT)

Wyniki finansowe - SYNEKTIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 402 10 138 24 756 65 953
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 449 1 654 1 356 10 807
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 471 1 360 1 141 10 632
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 414 1 619 753 8 427
Amortyzacja (tys. zł) 723 1 066 977 1 063
EBITDA (tys. zł) 8 172 2 720 2 333 11 870
Aktywa (tys. zł) 119 174 119 695 126 439 156 692
Kapitał własny (tys. zł)* 69 134 70 753 70 431 77 980
Liczba akcji (tys. szt.) 8 529,129 8 529,129 8 529,129 8 529,129
Zysk na akcję (zł) 0,869 0,190 0,088 0,988
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,106 8,295 8,258 9,143
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej