pb.pl
79,5000 zł
2,58% 2,0000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Wyniki finansowe - SNIEZKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 102 479 128 507 200 972 246 104
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 652 17 276 25 597 44 114
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -848 17 120 25 608 43 879
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 147 14 035 19 476 33 748
Amortyzacja (tys. zł) 4 947 5 336 6 229 7 240
EBITDA (tys. zł) 3 295 22 612 31 826 51 354
Aktywa (tys. zł) 404 481 473 722 674 166 703 950
Kapitał własny (tys. zł)* 262 484 277 364 240 568 279 412
Liczba akcji (tys. szt.) 12 617,778 12 617,778 12 617,778 12 617,778
Zysk na akcję (zł) -0,091 1,112 1,544 2,675
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,803 21,982 19,066 22,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej