pb.pl
70,5000 zł
-3,42% -2,5000 zł
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA)

Wyniki finansowe - SNIEZKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 184 011 102 479 128 507 200 972
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 34 092 -1 652 17 276 25 597
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 33 001 -848 17 120 25 608
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 26 043 -1 147 14 035 19 476
Amortyzacja (tys. zł) 4 421 4 947 5 336 6 229
EBITDA (tys. zł) 38 513 3 295 22 612 31 826
Aktywa (tys. zł) 491 063 404 481 473 722 674 166
Kapitał własny (tys. zł)* 261 690 262 484 277 364 240 568
Liczba akcji (tys. szt.) 12 617,778 12 617,778 12 617,778 12 617,778
Zysk na akcję (zł) 2,064 -0,091 1,112 1,544
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,740 20,803 21,982 19,066
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej