pb.pl
223,0000 zł
-0,22% -0,5000 zł
Stalprodukt SA (STP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - STALPROD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 019 363 967 047 956 522 993 230
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 73 513 40 545 68 855 63 589
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 78 790 62 535 59 524 65 473
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 60 920 43 995 40 989 48 314
Amortyzacja (tys. zł) 37 683 39 927 40 330 41 497
EBITDA (tys. zł) 111 196 80 472 109 185 105 086
Aktywa (tys. zł) 4 308 838 4 357 371 4 437 430 4 396 660
Kapitał własny (tys. zł)* 2 581 388 2 593 547 2 469 291 2 489 525
Liczba akcji (tys. szt.) 5 580,267 5 580,267 5 580,267 5 580,267
Zysk na akcję (zł) 10,917 7,884 7,345 8,658
Wartość księgowa na akcję (zł) 462,592 464,771 442,504 446,130
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej