pb.pl
13,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Telestrada SA (TLS)

Wyniki finansowe - TELESTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 266 13 872 13 627 13 493
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 749 2 945 1 833 2 214
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 765 2 956 1 836 2 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 714 2 355 1 497 1 760
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 2 749 2 945 1 833 2 214
Aktywa (tys. zł) 28 904 30 336 27 617 28 264
Kapitał własny (tys. zł)* 24 011 26 475 22 107 23 867
Liczba akcji (tys. szt.) 3 117,739 3 117,739 3 117,739 3 117,739
Zysk na akcję (zł) 0,870 0,755 0,480 0,565
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,701 8,492 7,091 7,655
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej