pb.pl
3,9000 zł
-0,51% -0,0200 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe - TOYA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 96 061 102 294 106 655 109 507
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 677 10 717 14 952 15 587
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 374 10 355 14 393 15 081
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 875 8 327 11 564 11 952
Amortyzacja (tys. zł) 1 115 1 165 1 693 1 706
EBITDA (tys. zł) 14 792 11 882 16 645 17 293
Aktywa (tys. zł) 326 497 346 113 369 346 375 023
Kapitał własny (tys. zł)* 175 835 184 699 196 336 207 527
Liczba akcji (tys. szt.) 75 042,226 75 042,226 75 042,226 75 042,226
Zysk na akcję (zł) 0,145 0,111 0,154 0,159
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,343 2,461 2,616 2,765
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej