pb.pl
390,0000 zł
1,04% 4,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 950 446 2 137 432 1 986 487 2 005 054
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 28 473 46 961 37 552 38 329
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 924 47 008 38 262 36 126
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 888 36 307 28 861 27 967
Amortyzacja (tys. zł) -2 454 13 479 13 983 14 045
EBITDA (tys. zł) 26 019 60 440 51 535 52 374
Aktywa (tys. zł) 3 115 792 3 221 689 3 208 031 3 269 862
Kapitał własny (tys. zł)* 653 622 674 630 631 955 617 050
Liczba akcji (tys. szt.) 4 532,787 4 536,537 4 536,537 4 547,962
Zysk na akcję (zł) 5,711 8,003 6,362 6,149
Wartość księgowa na akcję (zł) 144,199 148,710 139,303 135,676
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej