738,0000 zł
1,93% 14,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe - NEUCA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 401 701 2 299 404 2 331 112 2 552 282
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 43 641 64 653 36 594 58 931
Zysk (strata) brutto (tys.) 34 922 63 663 47 593 52 859
Zysk (strata) netto (tys.)* 17 925 49 904 35 338 40 054
Amortyzacja (tys.) 17 387 18 609 19 064 19 809
EBITDA (tys.) 61 028 83 262 55 658 78 740
Aktywa (tys.) 3 606 072 3 578 927 3 602 508 4 081 834
Kapitał własny (tys.)* 766 169 834 406 807 278 846 620
Liczba akcji (tys. szt.) 4 366,299 4 453,999 4 419,262 4 425,212
Zysk na akcję (zł) 4,105 11,204 7,996 9,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 175,473 187,339 182,673 191,317
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej