pb.pl
1,7580 zł
0,00% 0,0000 zł
Trakcja PRKiI SA (TRK)

Wyniki finansowe - TRAKCJA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 463 476 228 504 426 918 426 970
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -109 908 -20 673 -17 595 -45 455
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -113 659 -22 454 -22 549 -55 823
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -96 825 -15 487 -20 260 -45 755
Amortyzacja (tys. zł) 8 193 9 336 9 336 9 369
EBITDA (tys. zł) -101 715 -11 337 -8 259 -36 086
Aktywa (tys. zł) 1 542 936 1 541 175 1 662 274 1 739 234
Kapitał własny (tys. zł)* 645 539 629 516 605 132 567 426
Liczba akcji (tys. szt.) 51 399,548 51 399,548 51 399,548 51 399,548
Zysk na akcję (zł) -1,884 -0,301 -0,394 -0,890
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,559 12,248 11,773 11,040
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej