pb.pl
1,0600 zł
-2,75% -0,0300 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Wyniki finansowe - TERMOREX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 782 13 666 8 174 19 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -365 -501 499 2 591
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -447 -587 457 2 526
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -485 -527 370 1 854
Amortyzacja (tys. zł) 225 236 242 265
EBITDA (tys. zł) -140 -265 741 2 856
Aktywa (tys. zł) 37 869 31 228 31 697 43 361
Kapitał własny (tys. zł)* 18 696 18 170 18 542 20 402
Liczba akcji (tys. szt.) 113 500,000 113 500,000 113 500,000 113 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,005 0,003 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,165 0,160 0,163 0,180
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej