pb.pl
9,0000 zł
-0,88% -0,0800 zł
Unibep SA (UNI)

Wyniki finansowe - UNIBEP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 431 837 329 574 395 039 472 791
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 121 3 488 7 866 14 954
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 108 2 682 8 209 18 170
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 311 1 906 4 599 13 017
Amortyzacja (tys. zł) 2 754 3 371 3 883 4 241
EBITDA (tys. zł) 3 875 6 859 11 749 19 195
Aktywa (tys. zł) 956 231 1 054 018 1 129 277 1 111 566
Kapitał własny (tys. zł)* 258 506 259 139 249 724 260 871
Liczba akcji (tys. szt.) 35 070,634 35 070,634 35 070,634 35 070,634
Zysk na akcję (zł) 0,009 0,054 0,131 0,371
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,371 7,389 7,121 7,438
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej