pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - VINDEXUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 823 13 446 10 258 13 205
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 840 7 419 4 564 6 355
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 584 6 031 3 588 4 661
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 363 5 708 3 434 4 599
Amortyzacja (tys. zł) 104 113 120 139
EBITDA (tys. zł) 5 944 7 532 4 684 6 494
Aktywa (tys. zł) 258 817 264 595 267 959 288 421
Kapitał własny (tys. zł)* 171 382 177 090 180 524 181 508
Liczba akcji (tys. szt.) 11 640,000 11 640,000 11 640,000 11 640,000
Zysk na akcję (zł) 0,375 0,490 0,295 0,395
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,724 15,214 15,509 15,593
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej