pb.pl
12,3000 zł
-1,60% -0,2000 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 018 34 384 43 011 36 848
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 490 5 725 6 549 5 400
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 176 5 635 6 879 5 238
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 639 4 121 4 881 4 043
Amortyzacja (tys. zł) 664 518 462 431
EBITDA (tys. zł) 6 154 6 243 7 011 5 831
Aktywa (tys. zł) 97 058 98 838 106 729 110 460
Kapitał własny (tys. zł)* 47 177 51 216 55 346 59 450
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,387 0,343 0,407 0,337
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,931 4,268 4,612 4,954
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej