pb.pl
11,5500 zł
-0,86% -0,1000 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 821 29 121 31 073 33 018
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 580 4 573 4 842 5 490
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 373 4 077 4 662 5 176
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 985 3 327 4 191 4 639
Amortyzacja (tys. zł) 783 692 477 664
EBITDA (tys. zł) 2 363 5 265 5 319 6 154
Aktywa (tys. zł) 80 086 94 443 97 061 97 058
Kapitał własny (tys. zł)* 37 477 41 015 42 944 47 177
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,082 0,277 0,349 0,387
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,123 3,418 3,579 3,931
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej