pb.pl
9,7400 zł
-0,81% -0,0800 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe - VOTUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 119 22 821 29 121 31 073
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 478 1 580 4 573 4 842
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 344 1 373 4 077 4 662
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 851 985 3 327 4 191
Amortyzacja (tys. zł) 998 783 692 477
EBITDA (tys. zł) 3 476 2 363 5 265 5 319
Aktywa (tys. zł) 81 840 80 086 94 443 97 061
Kapitał własny (tys. zł)* 36 313 37 477 41 015 42 944
Liczba akcji (tys. szt.) 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,154 0,082 0,277 0,349
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,026 3,123 3,418 3,579
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej