pb.pl
0,0281 zł
-2,09% -0,0006 zł
Virtual Vision SA (VIV)

Wyniki finansowe - VISION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 169 0 192
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 608 -1 826 -8 6 467
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 608 -3 931 -8 6 462
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 608 -3 931 -8 6 397
Amortyzacja (tys. zł) 2 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -2 606 -1 826 -8 6 467
Aktywa (tys. zł) 12 170 932 932 73
Kapitał własny (tys. zł)* -3 341 -7 095 -7 103 -10 965
Liczba akcji (tys. szt.) 250 000,000 250 000,000 250 000,000 250 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,016 0,000 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,013 -0,028 -0,028 -0,044
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej