pb.pl
1,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 263 16 657 17 253 14 447
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 448 -12 835 2 069 4 125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 813 -24 709 -3 364 -485
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 833 -19 434 -3 364 -485
Amortyzacja (tys. zł) 1 815 2 718 1 944 1 865
EBITDA (tys. zł) 10 263 -10 117 4 013 5 990
Aktywa (tys. zł) 274 894 263 031 256 180 251 197
Kapitał własny (tys. zł)* -262 997 -275 459 -278 802 -279 287
Liczba akcji (tys. szt.) 14 210,000 14 210,000 14 210,000 14 210,000
Zysk na akcję (zł) 0,270 -1,368 -0,237 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) -18,508 -19,385 -19,620 -19,654
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej