pb.pl
1,9750 zł
0,77% 0,0150 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 657 17 253 14 447 15 930
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -12 835 2 069 4 125 -1 039
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -24 709 -3 364 -485 271 468
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -19 434 -3 364 -485 271 468
Amortyzacja (tys. zł) 2 718 1 944 1 865 2 203
EBITDA (tys. zł) -10 117 4 013 5 990 1 164
Aktywa (tys. zł) 263 031 256 180 251 197 237 405
Kapitał własny (tys. zł)* -275 459 -278 802 -279 287 -7 657
Liczba akcji (tys. szt.) 14 210,000 14 210,000 14 210,000 14 210,000
Zysk na akcję (zł) -1,368 -0,237 -0,034 19,104
Wartość księgowa na akcję (zł) -19,385 -19,620 -19,654 -0,539
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej