pb.pl
2,1700 zł
-1,81% -0,0400 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe - VISTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 858 23 263 16 657 17 253
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 889 8 448 -12 835 2 069
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 578 3 813 -24 709 -3 364
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -12 856 3 833 -19 434 -3 364
Amortyzacja (tys. zł) 2 179 1 815 2 718 1 944
EBITDA (tys. zł) -710 10 263 -10 117 4 013
Aktywa (tys. zł) 281 354 274 894 263 031 256 180
Kapitał własny (tys. zł)* -270 296 -262 997 -275 459 -278 802
Liczba akcji (tys. szt.) 14 210,000 14 210,000 14 210,000 14 210,000
Zysk na akcję (zł) -0,905 0,270 -1,368 -0,237
Wartość księgowa na akcję (zł) -19,022 -18,508 -19,385 -19,620
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej